Aktualizácia:  21.03.2021 13:37
Meniny na web
Športovo-regeneračné sústredenie FAM Poprad
 Športovo regeneračné sústredenie FAM Poprad.

Opäť sa zúčastníme na športovo -  regeneračnom sústredení v Chorvátsku. FAM Poprad zabezpečila cez  CK EuroTour Poprad 10 dňový pobyt  od piatku 19.06.2020 do nedele 28.06.2020  na Makarskej Riviére.

Športove regeneračné sústredenie je určené pre všetky kategórie FAM Poprad !
......................................................................................................................................
CK EuroTour Poprad  nám opäť vyšla v ústrety a poskytla  v autobuse 50 miest pre FAM Poprad.
Sponzorské ceny CK EuroTour Poprad pre rok 2020, platia iba pre  autobus FAM Poprad !

Poplatok pre detí do 15 rokov je 189,-  €
Pre deti nad 15 rokov a dospelých  je cena 240,- €.

V cene je zahrnuté:
Autobusová doprava, 7 x ubytovanie, 7 x plná penzia, 7x pobytová taxa
......................................................................................................................................
Ospravedlnenie do školy bude zabezpečené klubom.
Celkovo sa jedná o 5 školských dní.

Podmienka účasti na turnaji :
Cestovný pas – do 15 rokov, Občiansky preukaz – nad 15 rokov
Kartička poistenca EU  
Doporučené zdravotné pripoistenie – možnosť poistiť sa v CK
Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu - viď príloha )

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj elektronicky:

PLATBU JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ AJ NA SPLÁTKY:
OSOBNE v CK – v hotovosti
PREVODOM na účet, prípadne VKLADOM na účet:

BANKOVÉ   BANKOVÉ SPOJENIE  IBAN:  SK  10  7500  0000  0040  0800  9796
VARIABILNÝ  SYMBOL:   ČÍSLO  ZÁJAZDU
Do POZNÁMKY uviesť:    Meno a Priezvisko

Kontakt: 052 772 37 53,
            0905 211 810,
            0915 949 719
Email: eurotour@atlas.sk

pre CK                                        P R I H L Á Š K A       

OSOBNÉ ÚDAJE POTREBNÉ NA UZATVORENIE  A EVIDENCIU  REZERVÁCIE NA  ŠKOLSKÝ  ZÁJAZD - CHORVÁTSKO -  MAKARSKA
TERMNÍN ZÁJAZDU:  ......................................................................
MENO A PRIEZVISKO ADRESA DÁTUM
NARODENIA
UNION
POISTENIE
Áno/nie
č. OP/
č. PAS
MOBIL/
e-mail
           
           
           
           
           
           
           

Podpísaním PRIHLÁŠKY na zájazd  dáva  klient  súhlas  so  spracúvaním  osobných  údajov  za účelom presného určenia prihlásených záujemcov Podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z
V Poprade, dňa:                                                                                          ..................................................................                                                                                          podpis rodiča / zákonného zástupcu
...........................................................................................................................................

Kontaktná osoba za FAM Poprad:
Ing. Milan Molnár – kontakt : 0903 641 435Počet registrovaných hráčov vo FAM Poprad k 01.10.2017: "347". Z toho aktívnych je 193 a neaktívnych je 154.

Ďakujeme za podporu našej mládeže:


O násÚvodFamkárikoviaPrípravkaMladší žiaciStarší žiaciDorastNávštevná knihaKontakt

FAM Poprad @ 2010.| Použitie len so súhlasom FAM Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web: www.fampoprad.sk |  E mail: fampoprad@fampoprad.sk | Design by: FAM Poprad