Aktualizácia:  20.10.2016 19:17
Meniny na web
Kronika klubu

Hlavným impulzom, ktorý viedol k založeniu tohto nového klubu na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21. júna 2003 v Poprade, boli vtedajšie skutočnosti, ktoré v popradskom futbale pretrvávali, keď došlo k modernému zlúčeniu klubov, čomu predchádzal zánik takých klubov, akými boli FK Poprad-Matejovce, Spišská Sobota, FK Poprad-Veľká a Mladosť Poprad. V tom čase navyše nastalo zrušenie dorasteneckej kategórie v Poprade a hráči boli presunutí do susedného Svitu, čo znamenalo, že o koncepčnej práci sa nedalo ani hovoriť.

Informácia

 Počet registrovaných hráčov vo FAM Poprad k 01.10.2017: "347". Z toho aktívnych je 193 a neaktívnych je 154.

Ďakujeme za podporu našej mládeže:
FAM Poprad @ 2010.| Použitie len so súhlasom FAM Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web: www.fampoprad.sk |  E mail: fampoprad@fampoprad.sk | Design by: FAM Poprad