logo
Kontaktné údaje

Kontaktné údaje
Responsive image Adresa: FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad (FAM Poprad),
Nám. sv. Egídia 3004/110, 058 01 Poprad, Slovensko
Responsive image Telefón: +421 903641435
Responsive image IČO: 37884328
Responsive image DIČO: 2021967046
Responsive image Číslo účtu: 0492079412/0900
Responsive image IBAN: SK83 0900 0000 0004 9207 9412
Responsive image Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
  Nie sme platcovia DPH!
Responsive image E-mail prezident: fampoprad1@gmail.com
Responsive image E-mail klub: fampoprad@fampoprad.sk

Výkonný výbor
Responsive image Prezident: Ing. MOLNÁR Milan +421 903 641 435
Responsive image Tajomník: Ing. BARAN Vladimír +421 905 206 323
Responsive image Člen VV: RABSKÝ Ján +421 918 993 336
Responsive image Člen VV: Ing. MATTA Marián +421 915 244 959
Responsive image Člen VV: MOLNÁR Milan ml. +421 915 336 045