logo
Meniny na web
Kontaktné údaje

Kontaktné údaje
Adresa: FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad (FAM Poprad),
  Nám. sv. Egídia 3004/110, 058 01 Poprad, Slovensko
Telefón: +421 903641435
IČO: 37884328
DIČO: 2021967046
Číslo účtu: 0492079412/0900
IBAN: SK83 0900 0000 0004 9207 9412
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
  Nie sme platcovia DPH!
E-mail prezident: fampoprad1@gmail.com
E-mail klub: fampoprad@fampoprad.sk

Výkonný výbor
Prezident: Ing. MOLNÁR Milan +421 903 641 435
Tajomník: Ing. BARAN Vladimír +421 905 206 323
Člen VV: RABSKÝ Ján +421 918 993 336
Člen VV: Ing. MATTA Marián +421 915 244 959
Člen VV: MOLNÁR Milan ml. +421 904 802 298