logo
Kontaktné údaje

Kontaktné údaje
Adresa:
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad (FAM Poprad), Nám. sv. Egídia 3004/110, 058 01 Poprad, Slovensko
Telefón:
+421 903 641 435
IČO:
37884328
DIČO:
2021967046
Číslo účtu:
0492079412/0900
IBAN:
SK83 0900 0000 0004 9207 9412
Banka:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
E-mail prezident:
fampoprad1@gmail.com
E-mail klub:
fampoprad@fampoprad.sk
Nie sme platcovia DPH!

Výkonný výbor
Prezident:
Ing. MOLNÁR Milan +421 903 641 435
Tajomník:
Ing. BARAN Vladimír +421 905 206 323
Člen VV:
Ing. MATTA Marián +421 915 244 959
Člen VV:
RABSKÝ Ján +421 918 993 336
Člen VV:
MOLNÁR Milan ml. +421 915 336 045