logo
05.03.2011 Poprad Veľká
...
05.03.2011 Poprad Veľká
V rámci pomoci novovzniknutému klubu v Poprade a dobrých vzťahoch medzi klubmi, budú dorastenci z FAM POPRAD hrávať pod hlavičkou nového klubu FK POPRAD-VEĽKÁ.
Výsledky tohto  klubu budú aktualizované na tejto stránke v príslušnej kategórie.

Futbalový turnaj dorastu - FC Poprad Veľká
Účast: FC Poprad Veľká, FK Smižany, FK Svit, FK Veľka Lomnica
Výsledky:
FC Poprad Veľká -FK Veľká Lomnica 7:2
FK Svit -FK Smižany 4:6
FK Veľká Lomnica-FK Svit 4:11
FC Poprad Veľká -FK Smižany 5:4
FC Veľká Lomnica-FK Smižany 5:13
FC Poprad Veľká -FK Svit 4:4
o 3 miesto
Svit -FK Veľká Lomnica 12:7
o 1.miesto 
FC Poprad Veľká - Smižany 4:10
nalepší hráč: Michal Blaško FK Poprad Veľká