Rozlúčka s rokom 2007 "žiaci, dorast"
1 / 41  >>
Rozlúčka s rokom 2007
17.12.2007
Sa uskutočnila rozlúčka s rokom 2007 za prítomnosti Výkonného výboru, trénerov, rodičov a priateľov klubu. Prebiehali rôzne súťaže, ale hlavným ťahákom bol zápas rodičov s deťmi. O skvelú rozlúčku s rokom sa postarali všetci, ktorí prispeli občerstvením pre deti, kde sa podávali teplé párky.
Za svoju trpezlivú a cieľavedomú prácu boli odmenení aj tréneri jednotlivých mužstiev.