logo
19.12.2007 POPRAD

19.12.2007 POPRAD - Rozlúčka s rokom 2007 "Famkárikovia"
Uskutočnila sa rozlúčka s rokom 2007 za prítomnosti Výkonného výboru, trénerov, rodičov a priateľov klubu. Prebiehali rôzne súťaže, ale hlavným ťahákom bol zápas mamičiek s deťmi. O skvelú rozlúčku s rokom sa postarali všetci, ktorí prispeli na občerstvenie pre deti, kde sa podávali teplé párky. Za svoju trpezlivú a cieľavedomú prácu boli odmenení aj tréneri jednotlivých mužstiev.