logo
21.06.2003 POPRAD - NÁŠ ZAČIATOK

21.06.2003 POPRAD
Ešte pod hlavičkou "MLADOSŤ POPRAD". Na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21.06.2003 sa zrodil v Poprade nový futbalový klub s názvom
"FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ POPRAD".
Hlavný dôvod, ktorý nás viedol k založeniu nového FK boli skutočnosti , ktoré v Popradskom futbale pretrvávajú. Raz sa spojí jeden klub z druhým – samozrejme druhý klub zanikne. Raz je jeden prezident a za polroka druhý. O koncepčnej práci sa nedá hovoriť. Momentálne sa nevie kto sa s kým spojí. Čaká sa , vyčkáva a špekuluje... V tomto bludisku sme sa rozhodli , že sa budeme spoliehať sami na seba, na pomoc rodičov a na prípadných sponzorov. Nebudeme sa rozptyľovať, ale poctivo a trpezlivo pracovať s našou popradskou futbalovou mládežou