logo
27.02.2011 LEVOČA

27.02.2011 LEVOČA
V Levoči sa uskutočnil turnaj r. 2000 a mladší. Hrali sme v kombinovanej zostave vytvorenej z chlapcov roč. narodenia 2000 a z mladších Famkárikov.
Mužstvá:
FK 05 Levoča, FAM Poprad, MŠK Spišské Podhradie, OTJ Jamník, FK Spišská Nová Ves