logo
29.03.2009 KOŠICE

29.03.2009 KOŠICE
V Košiciach sa zúčastnili famkárikovia ročník 2001 "Veľkonočného halového futbalového turnaja" za účasti mužstiev:
SAFI Prešov, FK Šaca, Benecol Košice , FAM Poprad, Junior Košice.