logo
19.12.2010 KOŠICE

19.12.2010 KOŠICE "MIKULÁŠSKY FUTBALOVÝ TURNAJ "V. ročník".
Famkárikovia sa zúčastnili Mikulášskeho turnaja v Košiciach za účastí mužstiev:
FAMT Prešov, FAM Poprad, Zakopane, FK Junior Košice.
Sponzorom podujatia bolo občianske združenie Zober loptu, nie drogy.