Dresy od OVB Allfinanz
1 / 3  >>
Dresy od OVB Allfinanz
20.12.2006
bolo prekvapenie pre najmladších žiakov v odovzdávaní nových dresov od sponzora p. Majdekovej z OVB Allfinanz a.s. Privátne bankovníctvo. Za dar sa poďakoval prezident klubu.